fbpx

DA VINCI DV 250 HYDRO 25KW

Original price was: 4250.00лв..Current price is: 3250.00лв..

Пелетна камина DA VINCI е висок клас пелетна камина различаваща се от всички пелетни камини предлагани на пазара по своята конструкция със следните основни показатели:

 • Топлообменникът на пелетна камина DA VINCI се състои от голям брой хоризонтални тръби, разположени над горивната камера, което позволява максимален контакт между огъня и водата.
 • Топлообмен е организиран и във всички останали стени на камината. В стените на пелетна камина DA VINCI има вградени димогарни тръби, увеличаващи топлообмена.
 • Дълбочината на пелетна камина DA VINCI е максимално увеличена и горивната камера е разположена максимално далеч от вратата. Това увеличава контактната площ за топлообмен и намалява замърсяването на стъклото.
 • Конструкцията на пелетна камина DA VINCI е организирана така, че механизмът подаващ пелети е под постоянен контрол от потребителя, което гарантира нейната висока надеждност и сигурност.Контролер с 9 степенна електронна система.
Купи сtbi bank logo
на вноски започващи от 101.57 лв.
купи на изплащане
12 x 305.75 лв.

Описание

Номинална мощност на водна риза Рmax (степен 5) – на водна риза : 25/ 28 kW
Максимално конструктивно регулировъчно съотношение Pmax/ Pmin (степен 9/ степен 1) : 1: 6
Минимална температура на изходната вода : 30 ± 2°С
Максимална температура на изходната вода : 80 ± 2°С
Температура на изходната вода, при която електронната защита изключва безусловно камината : 87 ± 2°С
Количество на водата във водната риза : 30 литра
Максимално работно налягане във водната риза : 2 bar
Широчина на камината : 58 см
Височина на камината : 100 см
Дълбочина на камината : 66 см
Тегло на камината : 160 кг
Разход на гориво : 0,7 ÷ 4.6 кг/ час
Капацитет на резервоара : 20 кг
Диаметър на димоотвода : 80 мм
Размер на присъединителните щуцери : 1 “
Минимална тяга на комина : 15 Pa
Обем на пепелника : 1 куб.дм
Захранващо напрежение : ~ 220V ± 10%
Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа : 100 W
Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС 63/1-90 : 1
Степен на вътрешна защита : IP 21

Процесът на горене се управлява с помощта на вградена електронна система.

В горната част на камината е разположена командна кутия за задаване на текущите параметри на горенето и управление на горивния процес. Командната кутия е част от микрокомпютърната система, управляваща камината.

Електронната система за управление се състои от два блока: дисплей, разположен в задната част на горния декоративен капак на камината и управляващ блок, който се намира върху долната основа във вътрешността на камината. Двата блока са свързани помежду си с необходимите информационни и силови електрически контури.

Електронната система изпълнява следните задачи:

 • дефинира, избира и поддържа мощността на камината;
 • захранва и управлява електродвигателя за вентилиране на горивната камера;
 • захранва, управлява и следи правилната работа на електродвигателя, задвижващ шнековия механизъм;
 • следи определени вътрешни температури в камината и при тяхното излизане извън предварително дефинираните допуски генерира съответни коригиращи въздействия;
 • защитава и обезопасява камината при неправилни манипулации на потребителя;
 • подава подходящи съобщения при извънредни събития, водещи до грешки в работата на камината;
 • осигурява предварително сервизно програмиране на горивния процес.

Мощността на камината може да се променя в девет степени – от 1 до 9. Всяка степен на мощността е свързана с определен дебит на въздуха, който вентилира горивната камера – най нисък е този дебит при 1-ва степен, а най-висок – при 9-та степен. Осигуряването на определения дебит се осъществява посредством промяна скоростта на въртене, респективно мощността на задвижващия електродвигател.

За да се постигне дадена мощност на камината, е необходимо да се изгори определено количество пелети за единица време. Увеличаването на мощността се постига с увеличаване количеството на подаваното гориво. Горивото се подава чрез периодично завъртане на шнеков механизъм, който транспортира пелетите от бункера към горивната камера.

Шнековият механизъм се привежда в движение от електродвигател с редуктор. Работата на двигателя е периодична, с две фази: работен ход и пауза. Работният ход е в зависимост от степента, на която работи камината. Мощността се променя чрез промяна на времето през което работи шнековият механизъм. Тази програма може да се коригира неограничен брой пъти по желание, с оглед оптимизиране на процеса. Натрупаният опит и познания от производителя показват, че оптималното съотношение на мощностите между 1-ва и 9-та степен се движи от 1:5 до 1:6, което в повечето случаи е напълно удовлетворително. Конструкцията на камината позволява получаването и на по-голямо регулировъчно съотношение (до около 1:7), но то е обвързано с качеството на пелетите.

Командната кутия се намира в задната част на горната декоративна плоча на камината. Нейното предназначение е да осъществи включване и изключване на камината, стартиране и стопиране на горивния процес, задаване и управление на всички функции, както и сервизно обслужване на камината.

Електронната система е проектирана да работи с минимално възможния разход на електроенергия, като е използвана съвременна елементна база и авангардни схемотехнически решения. По този начин камината се приобщава към енергоспестяващите системи и апарати.

Електронната система е проектирана така ,че да може да се обезпечи безпроблемна непрекъсната работа на камината по 24 часа в денонощието в рамките на отоплителния сезон – 6 месеца.

При отпадане на мрежовото напрежение работата на камината се преустановява, ако тя не е окомплектована със запалка и седмичен програматор. При поява на мрежовото напрежение камината се установява в изходно положение. За да бъде възобновена нейната работа, трябва да бъде запалена отново.

Зависимостта от наличие на мрежово напрежение е предимство от гледна точка безопасността на експлоатацията. Тъй като при отпадане на мрежовото напрежение циркулационната помпа в отоплителната магистрала спира работата си, ако камината продължи да работи, биха се създали условия за прегряване на водата във водната риза и за многократно увеличаване на налягането, поради получаването на парна фаза. В този смисъл зависимостта от мрежата и спирането на работа при липса на мрежово напрежение могат да се разглеждат като защитна функция на камината.

Системата осигурява нужните потребителски функции -измерване, задаване, следене и поддържане на желаната температура в отопляемите помещения, възможност за съставяне на потребителски програми за работа на камината по ниво на мощност или по стойност на температурата, по дневни часови зони, а също и за текущата седмица.

 • Изключителна конструкция от казанно тръбен тип, с което КПД е максимално висок.
 • Високо ниво на вентилация на огнището, позволяващо изгаряне на горивото без вредни емисии.
 • Автоматично изключване при достигане на зададената температура зададения хистерезис , като преминава в изчакващ режим.
 • Автоматичен рестарт при достигане на зададената температура.
 • Инфрачервено дистанционно управление.
 • Газодинамично самопочистване по време на работа.
 • Газодинамично почистване при стоп и старт.
 • Система за контрол при спиране на ел захранването по време на работа.
 • Възможност за ръчна настройка на всяка друга мощност.
 • Висока енергономичност максимална ел мощност при старт 220 W.
 • Автоматично управление на циркулационната помпа на камината.
 • Автоматично изключване при изчерпване на горивото.
 • Вграден седмичен програматор.
 • Изключителна ремонтнопригодност което позволява демонтажа на панелите и почистването да се извършва в рамките на няколко минути.
 • Възможност за управление от стаен и външен седмичен програматор.
 • Възможност за управление на start и stop с мобилен телефон и интернет.
tbi bank loading
моля изчакайте